9 feb. 2014

Miljöpartiet i Borås har valt vilka som ska leda oss till valvinst 2014

Laguppställningen som skall vinna även 2014 år val är nu klar!

Som ordförande för ledningsgruppen valdes Hanna Bernholdsson och Lasse Jutemar. Vi har stort förtroende för att de ska leda oss till en grön valseger i Borås. Sju ordinarie och 8 ersättare kommer ledningsgruppen att bestå av 2014 och gruppen förstärktes med många olika kompetenser som vilket kommer bli en styrka. Alla förtroendeuppdrag som valdes på årsmötet finns redovisade på miljöpartiet i Borås hemsida.

Som första namn på kommunfullmäktige listan valdes Tom Andersson vår nuvarande kommunalråd samt vår nuvarande ordförande Hanna Bernholdsson. Listan består av 35 namn, med var annan kvinna och varannan man, varierande ålder, bakgrund och kompetensområde. Den kompletta listan till kommunfullmäktige i Borås ligger även den på Miljöpartiet i Borås hemsida.

Grönt val 2010 önskar Grönt Val 2014 ett framgångsrikt val och att vi får en ändå starkare politisk plattform efter valet 2014. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar