26 sep. 2010

Miljöpartiet i Borås söker samarbete med....

Pressmeddelande 2010-09-26 

Miljöpartiet i Borås har alltid varit inriktat på att i praktiken genomföra så mycket av vår gröna politik som möjligt. En lösningsfokuserad och praktisk inställning utan att fastna i blockpolitikens fåror, har varit vår inställning och det har format de val vi har gjort efter tidigare kommunala val.
Dela

Att SD inte ska hamna i en vågmästarställning i kommunen är något som diskuteras i samtliga partier. Det är upp till alla partier som tar avstånd från SD´s politik att se till att dom inte får den vågmästarrollen.

Vi vill söka samarbete med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och något av allianspartierna. Vi vill se en bredare majoritet över blockgränserna. En majoritet som kan ta tillvara på samtliga partiers kärnfrågor.

Denna inställning grundar sig på samma ställningstagande som Alliansen tar på riksplan. Det största blocket bör inbjuda partier från den andra sidan för att bilda majoritet.

20 sep. 2010

Tack för förtroende i valet i Borås

Vi vill passa på att tacka alla er som stöttat oss i Miljöpartiet i Borås och hjälpt oss att växa oss starkare. Vi kommer att göra vårt allra bästa för att försöka förvalta ert stöd och faktiskt genomföra mer grön politik i realiteten.

De preliminära siffrorna visar än så länge att vi kommer gå från 3 till 5 mandat i kommunfullmäktige i Borås. Vi avvaktar de slutgiltiga siffrorna som kommer på onsdag innan vi vet mer.

15 sep. 2010

Nattöppen valstuga i Borås

Miljöpartiet i Borås kommer att hålla nattöppet i valstugan på Stora Torget i Borås fredagen den 17:e och lördagen den 18:e September mellan 22.00 - 02.00.

Välkommen att titta in och ta en kopp kaffe och en kaka och prata politik inför valdagen på söndag den 19 september önskar Miljöpartiet de gröna i Borås

Ge naturen en röst på söndag!Du har mer makt på söndag än du kanske tror. 

Aldrig tidigare i svensk politik har en röst betytt så mycket för så många som på kommande valdag. För alla medmänniskor. Och dessutom för miljön, klimatet och för våra barns barn.

Om den sittande regeringen får fortsätta ha makten över klimatarbetet tvärstannar Sverige. I deras takt når vi uppsatta klimatmål om 195 år. Det duger inte. Ambitionsnivåerna är pinsamt låga.

Vi står idag inför en rejäl utmaning. Som vi kan klara. Med Miljöpartiet i en ny regering blir det fler som står upp för klimatet och miljön nu när besluten ska tas. Fler som tar ansvar för kommande generationers planet att springa runt på och bada i. En del beslut kan vara obekväma, men de flesta ger en grön Win-Win. Till exempel blir det fler jobb av den fördubblingen av kollektivtrafiken vi vill genomföra. Vår satsning på de förnybara energikällor vi har så gott om i vårt land kommer också ge nya jobb. Sverige kan resa sig upp och stolt borsta bort vårt tilltufsade klimatarbete.

Så visst kan din röst spela roll. Hoppas innerligt att vi ses i vallokalen.

13 sep. 2010

1 sep. 2010

Video: Maria Wetterstrand uppmanar dig att använda din röst

Använd din röst. Rösta den 19 september eller förtidsrösta från och med den 1:a september.

25 aug. 2010

Valmanifest valet 2010 Borås

Idag släpper vi vårt lokala valmanifest för grön politik i Borås.

Framtiden är här - ett grönt Borås är möjligt

18 aug. 2010

Grönt Café 19 augusti - Debatt om Götalandsbanan

Vilken betydelse kan Götalandsbanan få för Borås och Sjuhärad?

Kom och lyssna på Karin Svensson Smith (MP) debattera med Jan Ericson (M)

Video: Gustav Fridolin "du kan förändra världen"

Mp Borås politik i korthet - Kultur

Miljöpartiet i Borås går till val 2010 på grön politik. Detta är i korthet vad vi vill göra politiskt när det gäller att skapa ett rikt kulturliv.

Vi tycker att Borås Stad ska ge stöd till en mångfald av kultur. Vi kräver ett flödande och rikt kulturliv. Vi vet att kulturella upplevelser påverkar vårt välbefinnande positivt. Dessutom är en konsumtion av kultur betydligt bättre för miljön än konsumtion av varor.

En stor del av den nuvarande kulturen bär sina egna kostnader i form av avgifter, försäljning, biljettintäkter och liknande. Vi anser att den del av kulturen som har svårt att bära sina kostnader ska få möjlighet till ekonomiskt stöd från det allmänna. Miljöpartiet i Borås vill bland annat att:

* Alla barn och unga ska ges möjligheten att ägna sig åt kultur, oberoende av familjens ekonomi eller i vilken stadsdel man bor

* tillåtna graffitiväggar i Borås Stad upprättas

* Folkhälsoperspektivet ska genomsyra en rad olika områden, exempelvis miljö, inflytande, motion samt motverka våld och missbruk

* Det ska vara enkelt för alla att både skapa och ta del av kultur

* Vi vill gynna den moderna informations- och kommunikations-kulturen genom bl.a. fler tillgängliga datorer på biblioteken

* Vi vill behålla nuvarande kommundelsbibliotek

17 aug. 2010

Rödgrön valfilm med kollektivtrafiken mot framtiden

Med tåget mot framtiden, en bättre framtid med en rödgrön regering. Detta gäller oavsett om vilken majoritet vi får i Borås Stad. Alla får nytta av en ny grönare regering.

Mp Borås politik i korthet - Grön arbetsmarknad

Miljöpartiet i Borås går till val 2010 på grön politik. Detta är i korthet vad vi vill göra politiskt när det gäller att skapa en grön arbetsmarknad.

Arbete är en viktig del av livet, men inte det enda viktiga. Balansen mellan arbete och det övriga livet måste vara rätt. Vi menar att detta är en övergripande samhällsfråga. Samhället kan utvecklas på ett hållbart miljömässigt och socialt sätt. Vår tillväxt måste användas ansvarsfullt så att den stimulerar ekologisk hållbarhet, ekonomisk utveckling och socialt välbefinnande


Vi vill sänka arbetstiden för att minska stressen och skapa nya jobb, framförallt för småbarnsföräldrar och personer med särskilt slitsamma arbeten. Förkortad arbetstid är också ett alternativ till höjd lön när vinsten av ökad produktivitet ska fördelas mellan arbetsgivare och anställda. Miljöpartiet i Borås vill bland annat att:

* Att Borås Stad ska arbeta efter principen: Lika lön oavsett kön

* Projekt för sänkt arbetstid inom Borås stads verksamheter

* Borås Stad som arbetsgivare ska vara en förebild för arbetsplatser fria från diskriminering och med god arbetsmiljö

* Skapa förutsättningar för ”Gröna jobb” till exempel inom återbruk, skötsel av gröna ytor, hantverk, ekologisk produktion samt bruk och utveckling av miljöteknik

* Ta fram fler arbetsplatser för funktionsnedsatta i Borås stad och uppmuntra företag att göra detsamma

* Borås stad ska satsa kraftfullt på fler jobb åt unga

16 aug. 2010

Mp Borås politik i korthet - Trafik

Miljöpartiet i Borås går till val 2010 på grön politik. Detta är i korthet vad vi vill göra politiskt när det gäller trafik och kollektivtrafik.

Att åka kollektivt är ett smart val för både framtiden och miljön. I städer och även på landsbygden är det viktigt att man ska kunna transportera sig snabbt och effektivt. Genom att välja kollektivt så gör man också ett aktivt icke-val, nämligen att inte åka bil

Transportsektorn är den största enskilda utsläppskällan i vår närhet för kväveoxider, koldioxid, kolväten och partiklar. Trafiken bidrar, förutom till växthuseffekten, till bland annat övergödning, försurning, störda ekosystem och bildandet av marknära ozon. Miljöpartiet i Borås vill bland annat att:


* Bilpooler med miljöbilar som kan utnyttjas av allmänheten införs

* Fler cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik och på andra strategiska platser skapas

* En generell taxesänkning inom kollektivtrafiken i Borås Stad

* Inför enhetstaxa på alla resor med kollektivtrafiken

* Verka för ökad samordning mellan lokal och regional trafik

* Nattrafiken ska utökas så att den går även på vardagar och med fler sena tider även på landsortslinjerna

15 aug. 2010

Mp Borås politik i korthet - Mat

Miljöpartiet i Borås går till val 2010 på grön politik. Detta är i korthet vad vi vill göra politiskt när det gäller mat.


Miljöpartiet vill genomföra ett kvalitetslyft för att maten ska bli bättre i skola, omsorg och vård. Vi vill ge den duktiga personal som finns möjlighet att använda sin kunskap och sitt engagemang för att servera god och näringsriktig mat. Vi vill även se fler ekologiska och lokalproducerade råvaror i upphandlingar. Bättre mat ger bättre livskvalitet åt äldre och sjuka och barnen lär sig bättre om de ätit sig mätta. Miljöpartiet i Borås vill bland annat att:

* Maten i Borås Stads verksamheter skall vara säsongsanpassad i syfte att gynna närproducerad och klimatsmart mat.

* Maten som staden serverar barn, unga och äldre ska vara näringsriktig, ekologisk och fri från gifter, tillsatser och GMO.

* Skolorna ska kunna erbjuda ett vegetariskt alternativ vid skollunchen varje dag för samtliga elever, och en dag i veckan ska maten vara helt vegetarisk.

* Andelen ekologisk mat i skolorna ska öka, med målet att minst 50% av skolmaten ska vara ekologisk vid mandatperiodens slut.

* Samtliga förskolor, skolor och avdelningar inom äldrevården skall ha tillgång till tillagningskök.

* Alla elever skall erbjudas frukost i skolan.

13 aug. 2010

Miljöpartiets valstuga är nu på plats.

I dag har vi satt upp vår valstuga på Stora Torget i Borås. Vi ser fram emot många intressanta samtal om grön politik och om hur vi kan skapa ett modernt grönt Borås.

Vi kommer att bemanna valstugan mellan 10 - 18 på vardagar och mellan 10 - 16 på lördagar.

Välkomna.

6 aug. 2010

Dags för en regering som jobbar för miljön!

Runtomkring finns det många som jobbar för miljön. Nu är det dags för en regering som också gör det.

Modernisera Sverige

6 juli 2010

Mp Borås på Almedalsveckan

Många miljöpartister från Borås åker till Almedalsveckan. Bland deltagarna märks Johan Hellström (riksdagsetta från Sjuhärad), Tom Andersson (toppnamn till Borås kommunfullmäktige), Staffan Falk (andranamn till regionfullmäktige) och Hanna Werner (högt placerad på både kommun- och regionfullmäktigelistorna). Samtliga kommer fram till Almedalen och Visby under onsdagseftermiddagen och -kvällen.

- Jag ser fram emot att träffa de andra gröna riksdagskandidaterna och ta del av stämningen i denna politikens egen Roskildefestival, säger Johan Hellström. Jag ska även gå på en debatt mellan Maria Wetterstrand och den liberale debattören Johan Norberg om hur liberala de gröna är och hur gröna liberalerna är, det ska bli spännande. Ser även fram emot seminariet om ifall tillväxt är bra för miljön där Per Bolund, vår ledamot i näringsutskottet medverkar.

- Det arrangeras en del aktiviter kring vår gröna politik för god mat. Jag är sedan länge engagerad i frågor kring god och näringsriktig mat. Peter Eriksson medverkar i ett seminarium om framtidens mat och politikernas ansvar, det ser jag fram emot. Ska även bli spännande att se Peter och Marias tal på lördag, säger Tom Andersson.

5 juli 2010

Rösta för miljön


Rösta för Miljön

Vi behöver i valet 2010 ta ställning för miljön och klimatet. Registrera din webbplats och ta ställning för miljön. Var sedan med och sprid vårt viktiga budskap genom att lägga upp någon av våra widgets på din webbplats, blogg eller använd som e-postsignatur. Att ladda ned sin egna widget kostar ingenting och du förbinder dig inte till något. För mer info se http://hamta.mp.se/

2 juli 2010

Gör ett grönt val! - Bli medlem i Miljöpartiet

Det är inte bara ett självklart grönt val att bli medlem i Miljöpartiet, det är också lätt. Vi vill genomföra så mycket grön politik som möjligt i Borås och vill gärna ha ert stöd. 

Du kan enkelt betala medlemsavgiften via sms:

Smsa någon av följande texter till 72456

Grön Ungdom: gumedl ååååmmddxxxx
Gröna Studenter: gsmedl ååååmmddxxxx
Miljöpartiet: mpmedl ååååmmddxxxx

Smset kostar:
Grön Ungdom 20 kr + trafikavgift
Gröna Studenter 20 kr + trafikavgift
Miljöpartiet 50 kr + trafikavgift

Vi behöver personnummer för att veta vem du är. Skicka gärna med e-postadress också så att vi snabbt kan nå dig med utskick.

Detta blir du medlem i:

-Miljöpartiet de Gröna (Avgift 50 kr första året)
-Grön Ungdom (Avgift 20 kr. Främst för dig under 26. Inklusive gratis medlemskap i Miljöpartiet de Gröna)
-Gröna Studenter (Avgift 20 kr. För dig som studerar vid högskola/universitet. Inklusive gratis medlemskap i Miljöpartet de Gröna)

Det går bra att vara medlem i både Grön Ungdom och Gröna Studenter samtidigt.

Vill du bli medlem gratis i grön ungdom? Kom ner till vårt bord i stadsparken i Borås på en sommartorsdag så kan vi registrera dig som medlem gratis!

1 juli 2010

Grön politik på sommartorsdagarna i Borås

Nu är äntligen sommaren här och idag den 1 juli börjar Borås med sommartorsdagarna. Vi från miljöpartiet i Borås kommer att finnas i stadsparken på sommartorsdagarna för att prata grön politik inför valet 2010. Kom gärna och besök vårt bord mitt emot Åhléns i stadsparken och prata grön politik.

30 juni 2010

Rödgrön politik: Bygg Höghastighetsbana - flygbladsutdelning 1 juli

Den 1 juli delar de rödgröna partierna ut flygblad vid centralen i Borås. Denna gången vill vi speciellt lägga fokus på nyttan av en höghastighetsbana mellan Borås och Göteborg för hela sjuhäradsbygden . Vi kommer att stå på centralen mellan 5.30 - 9.30 och prata om vår politik.

Vi vill ha en hållbar satsning på höghastighetsjärnväg i Sverige. Vi vill ha en Götalandsbana mellan Göteborg och Stockholm, med en restid på 2 timmar och med en restid Borås och Stockholm under två timmar. Det är en av våra viktigaste framtidsinvesteringar, för miljön och den hållbara tillväxten för våra barn och barnbarn. Sverige måste i likhet med de flesta andra Västeuropeiska länder ta steget in framtiden och satsa på höghastighetsjärnvägar. Vi har inte råd att stå utanför den utvecklingen.

10 juni 2010

Vi vill att vår politik ska ses i valet i Borås

Vi arbetar sedan en tid tillbaka med att finnas med på olika sociala medier till valet2010. Vi vill göra det lätt att både komma åt vår politik för Borås men vi vill även finnas på nätet för att kunna diskutera med väljarna i Borås.

För att göra det behöver vi synas. Den senaste åtgärden är att vi har placerat vår blogg i Boråsbloggkartan.se!

Möt oss på nätet till valet 2010!

SCB´s undersökning - Allt fler gör ett grönt val

Dagens stora undersökning från SCB visar att allt fler gör ett grönt val 2010 och miljöpartiet får 10.7%. Siffrorna för Västra Götalands läns södra valkrets vilket vi lättast kan jämföra oss med är för miljöpartiet 9,9%. Vilket visar att fler än någonsin i Sjuhärad tycker om vår politik. Ökningen är en bra måttstock för oss i Borås som satsar på att fördubbla våra mandat i fullmäktige.Eftersom det i Borås finns ett lokalt parti med relativt många väljare är det svårt att direkt översätta siffrorna till Borås, men vi hoppas på ett valresultat på runt 10%. Intressant är även att miljöpartiet tar väljare från alla parti förutom Kd.

Detta skulle även innebära att det finns en chans att miljöpartiet i Borås får ett kommunalråd som kan verka för att så mycket grön politik som möjligt kommer att genomföras nästa mandatperiod.

5 juni 2010

Miljöpartiets Valmanifest - Framtiden är här

Miljöpartiet de grönas valmanifest 2010. För en grön omställning som ger nya jobb, en nödvändig klimatpolitik och global solidaritet.De val vi gör i dag formar det liv vi lever i framtiden. De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Kunskaperna om vad som krävs för att skapa en hållbar utveckling finns. Det är här och nu som omställningen måste ske.

Miljöpartiet går till val på en politik för en grön omställning som skapar nya jobb, en ökad trygghet och ett starkare Sverige. Vi vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle som kan möta framtidens utmaningar.

Ladda ner hela valmanifestet i pdf format.

1 juni 2010

Rödgrön flygbladsutdelning i Borås om Höghastighetsbana

Imorgon delar de rödgröna partierna ut flygblad vid centralen i Borås angående det rödgröna löftet att bygga en höghastighetsbana mellan Borås och Göteborg. Vi kommer att stå på centralen mellan 5.30 - 9.30 och prata om vår politik.

Följande står i vårt flygblad:

Ny snabbjärnväg Göteborg-Borås

Vi rödgröna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vill bygga en ny snabbjärnväg mellan Göteborg och Borås. En snabbjärnväg som utgör en första del i en ny Götalandsbana d v s en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm via Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping.

Detta löfte ger vi inför valet.

Vi vill investera 12 miljarder i den nya järnvägen mellan Borås och Göteborg och börja bygga den senast 2014/2015.  Det är en investering som bär in i framtiden. En investering som utgör en viktig första del av Götalandsbanan men också en investering som står på egna ben. Delen Borås-Göteborg är det tredje viktigaste pendlingsområdet i Sverige, endast Stockholm-Uppsala och Malmö - Lund är större. Varje år genomförs 9 miljoner resor mellan städerna, främst dagliga pendlingsresor för arbete och studier. Av dessa resor görs idag endast drygt 10 % via kollektiva färdmedel, buss och tåg.

Förklaringen är enkel. Tåg och buss är idag tyvärr inte tillräckligt effektiva. Järnvägen mellan Borås och Göteborg byggdes 1894 var säkert effektiv i en tid då snabbaste alternativa sättet att ta sig mellan städerna var med häst och vagn. Men nu, ca 120 år senare, är järnvägen med dess restid på i normalfallet drygt en timma inte ett effektivt pendlingsmedel för de flesta.

En ny snabbjärnväg Göteborg - Borås skulle förbättra kommunikationerna radikalt. På ca 25-30 minuter skulle man kunna pendla mellan städerna. Med en station under Landvetter och den nya s k Västlänken, med nya stationslägen i Göteborg vid Korsvägen, Haga och nuvarande centralstation, skulle det innebära att  många nya pendlingsmöjligheter skapades.

Enligt en studie på uppdrag av Västsvenska Handelskammaren, gjord av Handelshögskolan i Jönköping, skapar en ny snabbjärnväg mellan Borås och Göteborg 2400 nya jobb och ytterligare 50 miljarder kr i tillväxt över en 60 års period (Borås Tidning, 2010-05-25).

Vad är då den borgerliga regeringens svar på förslaget? Den officiella talespersonen, och tillika den borgerliga regeringens främsta expert på området, centerpartisten Åsa Torstensson gav svar med uttalandet ”Vad skall Göteborgarna göra i Borås?” Det är ett häpnadsväckande svar med tanke på att pendlingen Borås - Göteborg är den tredje största i Sverige, och med de mycket stora framtidsmöjligheter en ny järnväg ger.

Men Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets framtidsperspektiv slutar inte vid en ny snabbjärnväg mellan Borås och Göteborg. Vi vill ha en satsning på höghastighetsjärnväg i Sverige. Vi vill ha en Götalandsbana mellan Göteborg och Stockholm, med en restid på 2 timmar och med en restid Borås och Stockholm under två timmar. Detta är en av vår viktigaste framtidsinvestering, för miljön, tillväxten, våra barn och barnbarn. Sverige måste i likhet med de flesta andra Västeuropeiska länder ta steget in framtiden och satsa på höghastighetsjärnvägar. Vi har inte råd att stå utanför den utvecklingen.

Vårt löfte är därför att börja bygga en ny snabbjärnväg mellan Borås och Göteborg, byggstart senaste 2014/2015 som en första del av höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan.

I valet den 19:e september avgör din röst!
Nu är valet ditt!

22 maj 2010

Vi vill ha så mycket grön politik som möjligt i Borås

En av de vanligaste frågorna vi får är: "vilka kommer ni samarbeta med efter valet?"

Svaret är ganska enkelt, vi sitter i den majoritet som ger oss mest grön politik i Borås. Detta innebär att vi först och främst vill sitta just i majoritet för att kunna påverka den politik som drivs. Om vi nu skulle bli vågmästare blir läget något annorlunda och vi kommer söka den majoritet som ger oss mest grön politik utan att inskränka på våra grundvärderingar. Sen kan man säkert spekulera i vad det innebär rent konkret. Dock har miljöpartiet de gröna i Borås tagit ställning emot att samarbeta med sverigedemokraterna eller sitta i en majoritet som behöver stöd från SD.

Länken nedan leder till en intervju med vår gruppledare Tom Andersson i denna frågan.

bit.ly/dmftuT 

20 maj 2010

Video: Modernisera Sverige

Miljöpartiets animation Modernisera Sverige baserat på valaffischer med vår politik.

19 maj 2010

Bli valarbetare för miljöpartiet i Borås

Miljöpartiet de Gröna i Borås har ambitionen att minst fördubbla våra röster i valet 2010. För att nå det målet behöver vi fler gröna som bidrar med sin tid och kompetens, det finns något för alla att göra i valet. Erfarenheten säger oss att ju fler vi är som hjälper till desto större chans att lyckas. För att få reda på vad du som medlem eller grön supporter vill hjälpa till med under de valrörelsen 2010 genomför vi denna enkät.

Så kom med i det gröna laget och hjälp oss skapa ett grönare skönare Borås efter valet 2010

För att komma till enkäten klicka på länken nedan.

http://bit.ly/bFHeaM Har du problem att fylla i enkäten? kontakta oss på boras@mp.se

7 maj 2010

Grönt Café 19 maj - Fair trade

Miljöpartiet i Borås bjuder in till en föreläsning om Fair trade - rättvis handel. Föreläsare är Magnus Nyman från föreningen “Vägvisaren för rättvis handel”.

Detta evenemang är öppet för allmänheten och alla är hjärtligt välkomna.

Vi bjuder på fika

Grönt Café - Fair Trade

Datum:
den 19 maj 2010
Tid:
18:00 - 20:00
Plats:
Hemgården vid södra torget

29 apr. 2010

Video: Presskonferens - snabbtåg Borås - Göteborg

De rödgröna höll en presskonferens om dubbelspårigt snabbtåg mellan Borås och Göteborg. Ulf Olsson (S), Birgitta Losman (MP) och Lennart Andreasson (V).

Presskonferens Del 1Presskonferens Del 2

27 apr. 2010

Vi välkomnar höghastighetsjärnväg Borås - Göteborg

Miljöpartiet i Borås anser att utbyggnad av höghastighetsjärnväg genom Borås är en av kommunens viktigaste utvecklings och framtidsfrågor. I ett första steg byggs delen mellan Borås och Göteborg och i framtiden kommer vi knytas ihop även med Stockholm via höghastighetsjärnväg.

Götalandsbanan sätter kommunen i helt ny position i Sverige. Vi får från centrala Borås 30 minuter till Göteborg med stopp på vägen och möjligtvis 20-25 minuter med direkttåg. Med en fullt utbyggd Götalandsbana avverkas sträckan Göteborg-Stockholm på 2 timmar 15 minuter.

Trafiken mellan Borås och Göteborg är den tredje mest pendlingstäta i Sverige och bara pendlingen mellan Stockholm -Uppsala och Malmö -Lund är mer intensiv. För att konturera med privatbilismen och göra kollektivtrafiken riktigt attraktiv för pendlare behövs höghastighetståg i Sverige. Att just sträckan Borås – Göteborg börjar byggas så fort som möjligt är både ekonomiskt och samhällsekonomiskt riktig och förutom det ett glädjande beslut för de flesta boråsare.

För oss i Borås innebär det även att inom kort kan börja planera för att utveckla staden i de områden där vi tidigare reserverat mark för möjliga sträckningar för götalandsbanan. En utbyggnad av bostäder och småskalig verksamhet mellan nuvarande järnvägsstation och Norrby i centrala Borås är en av de bästa exemplen på frigjorda områden.


Miljöpartiet i Borås välkomnar den rödgröna uppgörelsen och ser fram emot att en rödgrön regering kan genomföra detta.

Se mer i media om uppgörelsen: Dn, SvD, Aftonbladet, Expressen, Borås Tidning, P4 Sjuhärad,

21 apr. 2010

Lyckoforskning - föreläsning den 22/4

Lyckoforskning är ett tvärvetenskapligt område som blir allt mer uppmärksammat. Dess resultat ger vetenskapligt stöd för att stora delar av miljöpartiets partiprogram är det bästa receptet för en lyckligare värld! Allt från fler folkomröstningar till kortare lönearbetstid är del av receptet för ök ad lycka. Delvis är det förstås olika saker som gör en person lycklig, men det vi fokuserar på är det som gäller de allra flesta.

Lycka mäts främst genom enkäter, men även genom djupintervjuer, neurologi där man mäter signaler som hör till lyckokänslor, samt att gå omkring med en minidator där man - varje gång den plingar till - skriver ner vad man gör och hur man mår just då.

Politiska beslut kan skapa förutsättningar för ökad lycka, men i slutändan är det beroende av individens agerande. Därför berör vi även vad individer generellt kan göra för ökad lycka. Som miljöpartister tar vi givetvis även väldigt stor hänsyn till hur politiken påverkar lyckan för människor i andra länder, djuren och kommande generationer.

Den 22/4 2010 kommer Göran Hådén från Miljöpartiet de grönas lyckoforskningsnätverk till Grönt café och berättar mer om lyckoforskning och politik för lycka.

19 apr. 2010

Miljöpartiet de gröna i Borås på nätet

Vi vill finnas på fler ställen på nätet och jobbar hårt på att täcka så många kanaler som möjligt. I detta arbetet ingår att finnas med i sociala medier både för att föra en öppen dialog med de som är intresserade men även för att informera om oss och vår politik och våra aktiviteter. Det är skillnad mellan att bara finnas på nätet och att vara aktiv på nätet, skillnaden kan jämföras med skillnaden mellan radio och telefon. Med sociala medier öppnar vi upp för en tvåvägs kommunikation med medborgare och kan på så sätt vara tillgängliga på ett helt annat och nytt sätt.

Miljöpartiet i Borås finns här:

hemsida: http://www.mp.se/boras
valblogg: http://gront-boras-2010.blogspot.com
twitter: http://twitter.com/Mp_Boras
youtube: http://www.youtube.com/user/BorasMP
facebook (fan-sida): http://tinyurl.com/y5lcpm9
facebook (grupp): http://tinyurl.com/y7prx2y

Video: Maria Wetterstrand i Borås den 17/4

18 apr. 2010

Grönt Café 22 april - lyckoforskning och politik

Miljöpartiet de gröna bjuder in alla intresserade till en spännande föreläsning om lyckoforskning och politik för lycka.

Vad är politik för lycka och kan den ge ett bättre samhälle?


Grönt Café - lyckoforskning och politik för lycka

Datum:
den 22 april 2010
Tid:
18:00 - 21:00
Plats:
Hemgården vid södra torget

15 apr. 2010

Maria Wetterstrand i Borås den 17/4

Maria Wetterstrand talar på stora torget i Borås imorgon lördag 17/4

Vi välkomnar alla som är intresserad av grön politik att komma och lyssna kl 13.00

Språkröret Maria Wetterstrand till Borås

1 apr. 2010

Mp Borås tog sin kommunfullmäktigelista!

Miljöpartiet de Gröna i Borås hade på tisdagskvällen den 30/3 2010 nomineringsmöte och beslutade om sin kommunfullmäktigelista för valet i höst.

Listan innehåller en blandning av gamla och nya medlemmar. Partiet siktar på minst 6 mandat i kommunfullmäktige, vilket tillsammans med ersättarna skulle ge en fullmäktigegrupp om 9 personer.

Toppnamn på listan är Tom Andersson, partiets gruppledare sedan två år tillbaka.

- Jag tackar partimedlemmarna för förtroendet och ser fram emot att ta Miljöpartiet i Borås genom en framgångsrik grön valrörelse. Vi märker hur intresset för oss är stort inte bara på riksnivå utan även i Borås. Miljöpartiet vill att Borås Stad ska jobba hårdare med att ställa om Borås till en verkligt grön stad med en effektiv resursanvändning där kommunen använder sina fordon mer effektivt, bara använder grön el, minimerar utsläppen av koldioxid, bygger klimatneutralt, behåller och utvecklar återvinningsstationerna och kommer igång med en omfattande renovering av miljonprogramsområdena. Borås ska bli en fossilbränslefri och klimatvänlig grön stad, säger Tom Andersson.

- En annan viktig fråga är kvalitén på maten, där vi vill se mer lokalproducerad, näringsriktig mat fri från onödiga tillsatser och gifter. Vi vill även se en ökad andel vegetarisk mat både för hälsan och miljön, säger Tom Andersson. Miljöpartiet tycker även det är viktig att kommunen satsar på de mjuka verksamheterna, socialnämnden och kommundelsnämnderna har alltför ofta fått stå tillbaka för exempelvis vägsatsningar. Detta vill vi ändra på, säger Tom Andersson.

Partiets andra gruppledare Johan Hellström har avböjt plats på kommunfullmäktigelistan.

- Jag satsar fullt ut på min riksdagskandidatur som etta på mp-Sjuhärads riksdagslista. Men stannar såklart kvar i kommunfullmäktige och som deltidsgruppledare mandatperioden ut, säger Johan Hellström.

Kommunfullmäktigelistan har en åldersmässig variation från 20 år (Caisa Lycken) till 77 år (Bernt Emanuelsson).

Listan i sin helhet:

1. Tom Andersson
2. Ellie Blickfors
3. Heiti Ernits
4. Hanna Werner
5. Thomas Ågren
6. Gun Moss Bjerling
7. Richard Klingvall
8. Caisa Lycken
9. Staffan Falk
10. Mirjam Jacobsson
11. Peter Dahlström
12. Linda Worbin
13. Kjell Hjalmarsson
14. Åsa Ankarling Civelek
15. Peter Berg
16. Christina Grossi
17. Lasse Jutemar
18. Birgit Johansson
19. Magnus Almström
20. Kerttu Springare
21. Bernt Emanuelsson
22. Eva Theen-Johansson
23. Thomas Svensson
24. Helene Ernits
25. Torbjörn Johansson
26. Ingrid Samuelsson
27. Bo-Lennart Bäcklund
28. Ann Lagström
29. Kent Johansson
30. Berit R:son Emanuelsson