29 apr. 2010

Video: Presskonferens - snabbtåg Borås - Göteborg

De rödgröna höll en presskonferens om dubbelspårigt snabbtåg mellan Borås och Göteborg. Ulf Olsson (S), Birgitta Losman (MP) och Lennart Andreasson (V).

Presskonferens Del 1Presskonferens Del 2

27 apr. 2010

Vi välkomnar höghastighetsjärnväg Borås - Göteborg

Miljöpartiet i Borås anser att utbyggnad av höghastighetsjärnväg genom Borås är en av kommunens viktigaste utvecklings och framtidsfrågor. I ett första steg byggs delen mellan Borås och Göteborg och i framtiden kommer vi knytas ihop även med Stockholm via höghastighetsjärnväg.

Götalandsbanan sätter kommunen i helt ny position i Sverige. Vi får från centrala Borås 30 minuter till Göteborg med stopp på vägen och möjligtvis 20-25 minuter med direkttåg. Med en fullt utbyggd Götalandsbana avverkas sträckan Göteborg-Stockholm på 2 timmar 15 minuter.

Trafiken mellan Borås och Göteborg är den tredje mest pendlingstäta i Sverige och bara pendlingen mellan Stockholm -Uppsala och Malmö -Lund är mer intensiv. För att konturera med privatbilismen och göra kollektivtrafiken riktigt attraktiv för pendlare behövs höghastighetståg i Sverige. Att just sträckan Borås – Göteborg börjar byggas så fort som möjligt är både ekonomiskt och samhällsekonomiskt riktig och förutom det ett glädjande beslut för de flesta boråsare.

För oss i Borås innebär det även att inom kort kan börja planera för att utveckla staden i de områden där vi tidigare reserverat mark för möjliga sträckningar för götalandsbanan. En utbyggnad av bostäder och småskalig verksamhet mellan nuvarande järnvägsstation och Norrby i centrala Borås är en av de bästa exemplen på frigjorda områden.


Miljöpartiet i Borås välkomnar den rödgröna uppgörelsen och ser fram emot att en rödgrön regering kan genomföra detta.

Se mer i media om uppgörelsen: Dn, SvD, Aftonbladet, Expressen, Borås Tidning, P4 Sjuhärad,

21 apr. 2010

Lyckoforskning - föreläsning den 22/4

Lyckoforskning är ett tvärvetenskapligt område som blir allt mer uppmärksammat. Dess resultat ger vetenskapligt stöd för att stora delar av miljöpartiets partiprogram är det bästa receptet för en lyckligare värld! Allt från fler folkomröstningar till kortare lönearbetstid är del av receptet för ök ad lycka. Delvis är det förstås olika saker som gör en person lycklig, men det vi fokuserar på är det som gäller de allra flesta.

Lycka mäts främst genom enkäter, men även genom djupintervjuer, neurologi där man mäter signaler som hör till lyckokänslor, samt att gå omkring med en minidator där man - varje gång den plingar till - skriver ner vad man gör och hur man mår just då.

Politiska beslut kan skapa förutsättningar för ökad lycka, men i slutändan är det beroende av individens agerande. Därför berör vi även vad individer generellt kan göra för ökad lycka. Som miljöpartister tar vi givetvis även väldigt stor hänsyn till hur politiken påverkar lyckan för människor i andra länder, djuren och kommande generationer.

Den 22/4 2010 kommer Göran Hådén från Miljöpartiet de grönas lyckoforskningsnätverk till Grönt café och berättar mer om lyckoforskning och politik för lycka.

19 apr. 2010

Miljöpartiet de gröna i Borås på nätet

Vi vill finnas på fler ställen på nätet och jobbar hårt på att täcka så många kanaler som möjligt. I detta arbetet ingår att finnas med i sociala medier både för att föra en öppen dialog med de som är intresserade men även för att informera om oss och vår politik och våra aktiviteter. Det är skillnad mellan att bara finnas på nätet och att vara aktiv på nätet, skillnaden kan jämföras med skillnaden mellan radio och telefon. Med sociala medier öppnar vi upp för en tvåvägs kommunikation med medborgare och kan på så sätt vara tillgängliga på ett helt annat och nytt sätt.

Miljöpartiet i Borås finns här:

hemsida: http://www.mp.se/boras
valblogg: http://gront-boras-2010.blogspot.com
twitter: http://twitter.com/Mp_Boras
youtube: http://www.youtube.com/user/BorasMP
facebook (fan-sida): http://tinyurl.com/y5lcpm9
facebook (grupp): http://tinyurl.com/y7prx2y

Video: Maria Wetterstrand i Borås den 17/4

18 apr. 2010

Grönt Café 22 april - lyckoforskning och politik

Miljöpartiet de gröna bjuder in alla intresserade till en spännande föreläsning om lyckoforskning och politik för lycka.

Vad är politik för lycka och kan den ge ett bättre samhälle?


Grönt Café - lyckoforskning och politik för lycka

Datum:
den 22 april 2010
Tid:
18:00 - 21:00
Plats:
Hemgården vid södra torget

15 apr. 2010

Maria Wetterstrand i Borås den 17/4

Maria Wetterstrand talar på stora torget i Borås imorgon lördag 17/4

Vi välkomnar alla som är intresserad av grön politik att komma och lyssna kl 13.00

Språkröret Maria Wetterstrand till Borås

1 apr. 2010

Mp Borås tog sin kommunfullmäktigelista!

Miljöpartiet de Gröna i Borås hade på tisdagskvällen den 30/3 2010 nomineringsmöte och beslutade om sin kommunfullmäktigelista för valet i höst.

Listan innehåller en blandning av gamla och nya medlemmar. Partiet siktar på minst 6 mandat i kommunfullmäktige, vilket tillsammans med ersättarna skulle ge en fullmäktigegrupp om 9 personer.

Toppnamn på listan är Tom Andersson, partiets gruppledare sedan två år tillbaka.

- Jag tackar partimedlemmarna för förtroendet och ser fram emot att ta Miljöpartiet i Borås genom en framgångsrik grön valrörelse. Vi märker hur intresset för oss är stort inte bara på riksnivå utan även i Borås. Miljöpartiet vill att Borås Stad ska jobba hårdare med att ställa om Borås till en verkligt grön stad med en effektiv resursanvändning där kommunen använder sina fordon mer effektivt, bara använder grön el, minimerar utsläppen av koldioxid, bygger klimatneutralt, behåller och utvecklar återvinningsstationerna och kommer igång med en omfattande renovering av miljonprogramsområdena. Borås ska bli en fossilbränslefri och klimatvänlig grön stad, säger Tom Andersson.

- En annan viktig fråga är kvalitén på maten, där vi vill se mer lokalproducerad, näringsriktig mat fri från onödiga tillsatser och gifter. Vi vill även se en ökad andel vegetarisk mat både för hälsan och miljön, säger Tom Andersson. Miljöpartiet tycker även det är viktig att kommunen satsar på de mjuka verksamheterna, socialnämnden och kommundelsnämnderna har alltför ofta fått stå tillbaka för exempelvis vägsatsningar. Detta vill vi ändra på, säger Tom Andersson.

Partiets andra gruppledare Johan Hellström har avböjt plats på kommunfullmäktigelistan.

- Jag satsar fullt ut på min riksdagskandidatur som etta på mp-Sjuhärads riksdagslista. Men stannar såklart kvar i kommunfullmäktige och som deltidsgruppledare mandatperioden ut, säger Johan Hellström.

Kommunfullmäktigelistan har en åldersmässig variation från 20 år (Caisa Lycken) till 77 år (Bernt Emanuelsson).

Listan i sin helhet:

1. Tom Andersson
2. Ellie Blickfors
3. Heiti Ernits
4. Hanna Werner
5. Thomas Ågren
6. Gun Moss Bjerling
7. Richard Klingvall
8. Caisa Lycken
9. Staffan Falk
10. Mirjam Jacobsson
11. Peter Dahlström
12. Linda Worbin
13. Kjell Hjalmarsson
14. Åsa Ankarling Civelek
15. Peter Berg
16. Christina Grossi
17. Lasse Jutemar
18. Birgit Johansson
19. Magnus Almström
20. Kerttu Springare
21. Bernt Emanuelsson
22. Eva Theen-Johansson
23. Thomas Svensson
24. Helene Ernits
25. Torbjörn Johansson
26. Ingrid Samuelsson
27. Bo-Lennart Bäcklund
28. Ann Lagström
29. Kent Johansson
30. Berit R:son Emanuelsson