1 juni 2010

Rödgrön flygbladsutdelning i Borås om Höghastighetsbana

Imorgon delar de rödgröna partierna ut flygblad vid centralen i Borås angående det rödgröna löftet att bygga en höghastighetsbana mellan Borås och Göteborg. Vi kommer att stå på centralen mellan 5.30 - 9.30 och prata om vår politik.

Följande står i vårt flygblad:

Ny snabbjärnväg Göteborg-Borås

Vi rödgröna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, vill bygga en ny snabbjärnväg mellan Göteborg och Borås. En snabbjärnväg som utgör en första del i en ny Götalandsbana d v s en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm via Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping.

Detta löfte ger vi inför valet.

Vi vill investera 12 miljarder i den nya järnvägen mellan Borås och Göteborg och börja bygga den senast 2014/2015.  Det är en investering som bär in i framtiden. En investering som utgör en viktig första del av Götalandsbanan men också en investering som står på egna ben. Delen Borås-Göteborg är det tredje viktigaste pendlingsområdet i Sverige, endast Stockholm-Uppsala och Malmö - Lund är större. Varje år genomförs 9 miljoner resor mellan städerna, främst dagliga pendlingsresor för arbete och studier. Av dessa resor görs idag endast drygt 10 % via kollektiva färdmedel, buss och tåg.

Förklaringen är enkel. Tåg och buss är idag tyvärr inte tillräckligt effektiva. Järnvägen mellan Borås och Göteborg byggdes 1894 var säkert effektiv i en tid då snabbaste alternativa sättet att ta sig mellan städerna var med häst och vagn. Men nu, ca 120 år senare, är järnvägen med dess restid på i normalfallet drygt en timma inte ett effektivt pendlingsmedel för de flesta.

En ny snabbjärnväg Göteborg - Borås skulle förbättra kommunikationerna radikalt. På ca 25-30 minuter skulle man kunna pendla mellan städerna. Med en station under Landvetter och den nya s k Västlänken, med nya stationslägen i Göteborg vid Korsvägen, Haga och nuvarande centralstation, skulle det innebära att  många nya pendlingsmöjligheter skapades.

Enligt en studie på uppdrag av Västsvenska Handelskammaren, gjord av Handelshögskolan i Jönköping, skapar en ny snabbjärnväg mellan Borås och Göteborg 2400 nya jobb och ytterligare 50 miljarder kr i tillväxt över en 60 års period (Borås Tidning, 2010-05-25).

Vad är då den borgerliga regeringens svar på förslaget? Den officiella talespersonen, och tillika den borgerliga regeringens främsta expert på området, centerpartisten Åsa Torstensson gav svar med uttalandet ”Vad skall Göteborgarna göra i Borås?” Det är ett häpnadsväckande svar med tanke på att pendlingen Borås - Göteborg är den tredje största i Sverige, och med de mycket stora framtidsmöjligheter en ny järnväg ger.

Men Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets framtidsperspektiv slutar inte vid en ny snabbjärnväg mellan Borås och Göteborg. Vi vill ha en satsning på höghastighetsjärnväg i Sverige. Vi vill ha en Götalandsbana mellan Göteborg och Stockholm, med en restid på 2 timmar och med en restid Borås och Stockholm under två timmar. Detta är en av vår viktigaste framtidsinvestering, för miljön, tillväxten, våra barn och barnbarn. Sverige måste i likhet med de flesta andra Västeuropeiska länder ta steget in framtiden och satsa på höghastighetsjärnvägar. Vi har inte råd att stå utanför den utvecklingen.

Vårt löfte är därför att börja bygga en ny snabbjärnväg mellan Borås och Göteborg, byggstart senaste 2014/2015 som en första del av höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan.

I valet den 19:e september avgör din röst!
Nu är valet ditt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar