10 juni 2010

SCB´s undersökning - Allt fler gör ett grönt val

Dagens stora undersökning från SCB visar att allt fler gör ett grönt val 2010 och miljöpartiet får 10.7%. Siffrorna för Västra Götalands läns södra valkrets vilket vi lättast kan jämföra oss med är för miljöpartiet 9,9%. Vilket visar att fler än någonsin i Sjuhärad tycker om vår politik. Ökningen är en bra måttstock för oss i Borås som satsar på att fördubbla våra mandat i fullmäktige.Eftersom det i Borås finns ett lokalt parti med relativt många väljare är det svårt att direkt översätta siffrorna till Borås, men vi hoppas på ett valresultat på runt 10%. Intressant är även att miljöpartiet tar väljare från alla parti förutom Kd.

Detta skulle även innebära att det finns en chans att miljöpartiet i Borås får ett kommunalråd som kan verka för att så mycket grön politik som möjligt kommer att genomföras nästa mandatperiod.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar