27 apr. 2010

Vi välkomnar höghastighetsjärnväg Borås - Göteborg

Miljöpartiet i Borås anser att utbyggnad av höghastighetsjärnväg genom Borås är en av kommunens viktigaste utvecklings och framtidsfrågor. I ett första steg byggs delen mellan Borås och Göteborg och i framtiden kommer vi knytas ihop även med Stockholm via höghastighetsjärnväg.

Götalandsbanan sätter kommunen i helt ny position i Sverige. Vi får från centrala Borås 30 minuter till Göteborg med stopp på vägen och möjligtvis 20-25 minuter med direkttåg. Med en fullt utbyggd Götalandsbana avverkas sträckan Göteborg-Stockholm på 2 timmar 15 minuter.

Trafiken mellan Borås och Göteborg är den tredje mest pendlingstäta i Sverige och bara pendlingen mellan Stockholm -Uppsala och Malmö -Lund är mer intensiv. För att konturera med privatbilismen och göra kollektivtrafiken riktigt attraktiv för pendlare behövs höghastighetståg i Sverige. Att just sträckan Borås – Göteborg börjar byggas så fort som möjligt är både ekonomiskt och samhällsekonomiskt riktig och förutom det ett glädjande beslut för de flesta boråsare.

För oss i Borås innebär det även att inom kort kan börja planera för att utveckla staden i de områden där vi tidigare reserverat mark för möjliga sträckningar för götalandsbanan. En utbyggnad av bostäder och småskalig verksamhet mellan nuvarande järnvägsstation och Norrby i centrala Borås är en av de bästa exemplen på frigjorda områden.


Miljöpartiet i Borås välkomnar den rödgröna uppgörelsen och ser fram emot att en rödgrön regering kan genomföra detta.

Se mer i media om uppgörelsen: Dn, SvD, Aftonbladet, Expressen, Borås Tidning, P4 Sjuhärad,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar