21 apr. 2010

Lyckoforskning - föreläsning den 22/4

Lyckoforskning är ett tvärvetenskapligt område som blir allt mer uppmärksammat. Dess resultat ger vetenskapligt stöd för att stora delar av miljöpartiets partiprogram är det bästa receptet för en lyckligare värld! Allt från fler folkomröstningar till kortare lönearbetstid är del av receptet för ök ad lycka. Delvis är det förstås olika saker som gör en person lycklig, men det vi fokuserar på är det som gäller de allra flesta.

Lycka mäts främst genom enkäter, men även genom djupintervjuer, neurologi där man mäter signaler som hör till lyckokänslor, samt att gå omkring med en minidator där man - varje gång den plingar till - skriver ner vad man gör och hur man mår just då.

Politiska beslut kan skapa förutsättningar för ökad lycka, men i slutändan är det beroende av individens agerande. Därför berör vi även vad individer generellt kan göra för ökad lycka. Som miljöpartister tar vi givetvis även väldigt stor hänsyn till hur politiken påverkar lyckan för människor i andra länder, djuren och kommande generationer.

Den 22/4 2010 kommer Göran Hådén från Miljöpartiet de grönas lyckoforskningsnätverk till Grönt café och berättar mer om lyckoforskning och politik för lycka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar