1 apr. 2010

Mp Borås tog sin kommunfullmäktigelista!

Miljöpartiet de Gröna i Borås hade på tisdagskvällen den 30/3 2010 nomineringsmöte och beslutade om sin kommunfullmäktigelista för valet i höst.

Listan innehåller en blandning av gamla och nya medlemmar. Partiet siktar på minst 6 mandat i kommunfullmäktige, vilket tillsammans med ersättarna skulle ge en fullmäktigegrupp om 9 personer.

Toppnamn på listan är Tom Andersson, partiets gruppledare sedan två år tillbaka.

- Jag tackar partimedlemmarna för förtroendet och ser fram emot att ta Miljöpartiet i Borås genom en framgångsrik grön valrörelse. Vi märker hur intresset för oss är stort inte bara på riksnivå utan även i Borås. Miljöpartiet vill att Borås Stad ska jobba hårdare med att ställa om Borås till en verkligt grön stad med en effektiv resursanvändning där kommunen använder sina fordon mer effektivt, bara använder grön el, minimerar utsläppen av koldioxid, bygger klimatneutralt, behåller och utvecklar återvinningsstationerna och kommer igång med en omfattande renovering av miljonprogramsområdena. Borås ska bli en fossilbränslefri och klimatvänlig grön stad, säger Tom Andersson.

- En annan viktig fråga är kvalitén på maten, där vi vill se mer lokalproducerad, näringsriktig mat fri från onödiga tillsatser och gifter. Vi vill även se en ökad andel vegetarisk mat både för hälsan och miljön, säger Tom Andersson. Miljöpartiet tycker även det är viktig att kommunen satsar på de mjuka verksamheterna, socialnämnden och kommundelsnämnderna har alltför ofta fått stå tillbaka för exempelvis vägsatsningar. Detta vill vi ändra på, säger Tom Andersson.

Partiets andra gruppledare Johan Hellström har avböjt plats på kommunfullmäktigelistan.

- Jag satsar fullt ut på min riksdagskandidatur som etta på mp-Sjuhärads riksdagslista. Men stannar såklart kvar i kommunfullmäktige och som deltidsgruppledare mandatperioden ut, säger Johan Hellström.

Kommunfullmäktigelistan har en åldersmässig variation från 20 år (Caisa Lycken) till 77 år (Bernt Emanuelsson).

Listan i sin helhet:

1. Tom Andersson
2. Ellie Blickfors
3. Heiti Ernits
4. Hanna Werner
5. Thomas Ågren
6. Gun Moss Bjerling
7. Richard Klingvall
8. Caisa Lycken
9. Staffan Falk
10. Mirjam Jacobsson
11. Peter Dahlström
12. Linda Worbin
13. Kjell Hjalmarsson
14. Åsa Ankarling Civelek
15. Peter Berg
16. Christina Grossi
17. Lasse Jutemar
18. Birgit Johansson
19. Magnus Almström
20. Kerttu Springare
21. Bernt Emanuelsson
22. Eva Theen-Johansson
23. Thomas Svensson
24. Helene Ernits
25. Torbjörn Johansson
26. Ingrid Samuelsson
27. Bo-Lennart Bäcklund
28. Ann Lagström
29. Kent Johansson
30. Berit R:son Emanuelsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar