17 aug. 2010

Mp Borås politik i korthet - Grön arbetsmarknad

Miljöpartiet i Borås går till val 2010 på grön politik. Detta är i korthet vad vi vill göra politiskt när det gäller att skapa en grön arbetsmarknad.

Arbete är en viktig del av livet, men inte det enda viktiga. Balansen mellan arbete och det övriga livet måste vara rätt. Vi menar att detta är en övergripande samhällsfråga. Samhället kan utvecklas på ett hållbart miljömässigt och socialt sätt. Vår tillväxt måste användas ansvarsfullt så att den stimulerar ekologisk hållbarhet, ekonomisk utveckling och socialt välbefinnande


Vi vill sänka arbetstiden för att minska stressen och skapa nya jobb, framförallt för småbarnsföräldrar och personer med särskilt slitsamma arbeten. Förkortad arbetstid är också ett alternativ till höjd lön när vinsten av ökad produktivitet ska fördelas mellan arbetsgivare och anställda. Miljöpartiet i Borås vill bland annat att:

* Att Borås Stad ska arbeta efter principen: Lika lön oavsett kön

* Projekt för sänkt arbetstid inom Borås stads verksamheter

* Borås Stad som arbetsgivare ska vara en förebild för arbetsplatser fria från diskriminering och med god arbetsmiljö

* Skapa förutsättningar för ”Gröna jobb” till exempel inom återbruk, skötsel av gröna ytor, hantverk, ekologisk produktion samt bruk och utveckling av miljöteknik

* Ta fram fler arbetsplatser för funktionsnedsatta i Borås stad och uppmuntra företag att göra detsamma

* Borås stad ska satsa kraftfullt på fler jobb åt unga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar