18 aug. 2010

Mp Borås politik i korthet - Kultur

Miljöpartiet i Borås går till val 2010 på grön politik. Detta är i korthet vad vi vill göra politiskt när det gäller att skapa ett rikt kulturliv.

Vi tycker att Borås Stad ska ge stöd till en mångfald av kultur. Vi kräver ett flödande och rikt kulturliv. Vi vet att kulturella upplevelser påverkar vårt välbefinnande positivt. Dessutom är en konsumtion av kultur betydligt bättre för miljön än konsumtion av varor.

En stor del av den nuvarande kulturen bär sina egna kostnader i form av avgifter, försäljning, biljettintäkter och liknande. Vi anser att den del av kulturen som har svårt att bära sina kostnader ska få möjlighet till ekonomiskt stöd från det allmänna. Miljöpartiet i Borås vill bland annat att:

* Alla barn och unga ska ges möjligheten att ägna sig åt kultur, oberoende av familjens ekonomi eller i vilken stadsdel man bor

* tillåtna graffitiväggar i Borås Stad upprättas

* Folkhälsoperspektivet ska genomsyra en rad olika områden, exempelvis miljö, inflytande, motion samt motverka våld och missbruk

* Det ska vara enkelt för alla att både skapa och ta del av kultur

* Vi vill gynna den moderna informations- och kommunikations-kulturen genom bl.a. fler tillgängliga datorer på biblioteken

* Vi vill behålla nuvarande kommundelsbibliotek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar