16 aug. 2010

Mp Borås politik i korthet - Trafik

Miljöpartiet i Borås går till val 2010 på grön politik. Detta är i korthet vad vi vill göra politiskt när det gäller trafik och kollektivtrafik.

Att åka kollektivt är ett smart val för både framtiden och miljön. I städer och även på landsbygden är det viktigt att man ska kunna transportera sig snabbt och effektivt. Genom att välja kollektivt så gör man också ett aktivt icke-val, nämligen att inte åka bil

Transportsektorn är den största enskilda utsläppskällan i vår närhet för kväveoxider, koldioxid, kolväten och partiklar. Trafiken bidrar, förutom till växthuseffekten, till bland annat övergödning, försurning, störda ekosystem och bildandet av marknära ozon. Miljöpartiet i Borås vill bland annat att:


* Bilpooler med miljöbilar som kan utnyttjas av allmänheten införs

* Fler cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafik och på andra strategiska platser skapas

* En generell taxesänkning inom kollektivtrafiken i Borås Stad

* Inför enhetstaxa på alla resor med kollektivtrafiken

* Verka för ökad samordning mellan lokal och regional trafik

* Nattrafiken ska utökas så att den går även på vardagar och med fler sena tider även på landsortslinjerna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar