15 aug. 2010

Mp Borås politik i korthet - Mat

Miljöpartiet i Borås går till val 2010 på grön politik. Detta är i korthet vad vi vill göra politiskt när det gäller mat.


Miljöpartiet vill genomföra ett kvalitetslyft för att maten ska bli bättre i skola, omsorg och vård. Vi vill ge den duktiga personal som finns möjlighet att använda sin kunskap och sitt engagemang för att servera god och näringsriktig mat. Vi vill även se fler ekologiska och lokalproducerade råvaror i upphandlingar. Bättre mat ger bättre livskvalitet åt äldre och sjuka och barnen lär sig bättre om de ätit sig mätta. Miljöpartiet i Borås vill bland annat att:

* Maten i Borås Stads verksamheter skall vara säsongsanpassad i syfte att gynna närproducerad och klimatsmart mat.

* Maten som staden serverar barn, unga och äldre ska vara näringsriktig, ekologisk och fri från gifter, tillsatser och GMO.

* Skolorna ska kunna erbjuda ett vegetariskt alternativ vid skollunchen varje dag för samtliga elever, och en dag i veckan ska maten vara helt vegetarisk.

* Andelen ekologisk mat i skolorna ska öka, med målet att minst 50% av skolmaten ska vara ekologisk vid mandatperiodens slut.

* Samtliga förskolor, skolor och avdelningar inom äldrevården skall ha tillgång till tillagningskök.

* Alla elever skall erbjudas frukost i skolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar